Dịch vụ

Tư vấn giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin

Là thế mạnh của Trung tâm ngay từ khi thành lập đến nay, lợi thế của Trung tâm là tư vấn các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, thương mại và doanh nghiệp. Với đội ngũ tư vấn thâm niên cùng với các chuyên gia cố vấn, giảng viên, kỹ sư tốt nghiệp tại các Trường danh tiếng tại Hoa kỳ như Carnegie Mellon University,... Trung tâm đã gặt hái được nhiều thành công trong việc tư vấn giải pháp xây dựng mô hình Đại học điện tử tại Trường Đại Học Duy Tân cũng như tư vấn và xây dựng một số ứng dụng cho Doanh nghiệp bên ngoài.