Nhóm Nhân sự

Nhóm Phát triển các dự án OutSourcing

-  Chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm phần mềm như phần mềm ứng dụng trên Windows, di động, Thiết kế Website, Thiết kế game, đồ họa, mĩ thuật, lắp đặt phần cứng và hệ thống, … cho các đối tác ngoài Trường.

-  Tiếp nhận yêu cầu gia công phần mềm từ các đối tác.

-  Phân tích hồ sơ dự án để báo cho đối tác về công nghệ sử dụng, tiến độ cũng như kinh phí dự án

-  Phân tích, thiết kế hệ thống, lập trình theo yêu cầu khách hàng

-  Demo sản phẩm ở từng giai đoạn theo yêu cầu khách hàng

-  Thực hiện công tác hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng khi triển khai, bàn giao sản phẩm, giải đáp thắc mắc từ khách hàng.

-  Bảo hành, bảo trì các dự án đã phát triển theo thời hạn bảo hành