Sản phẩm

Phần mềm Quản lý tuyển sinh

Là phần mềm quản lý thông tin thí sinh một cách tổng thể từ lúc thì sinh nộp hồ sơ xét tuyển đến quá trình xét tuyển và quá trình thu nhận hồ sơ của thí sinh khi làm thủ tục nhập học. Phần mềm giúp cho Ban Giám Hiệu, lãnh đạo các Phòng Đào Tạo, Kế Hoạch Tài Chính tổng hợp và đánh giá được số lượng cũng như chất lượng thí sinh nộp hồ sơ cũng như thí sinh làm thủ tục nhập học theo từng năm học.

Đánh giá ứng dụng

Viết đánh giá