Kết quả tìm kiếm
Có 46604 kết quả được tìm thấy
1 Hướng xử trí tinh hoàn cùng dương vật đứt rời: Nhân trường hợp nối ghép vi phẫu đầu tiên tại Việt Nam và nhìn lại y văn

Ghép lại bằng vi phẫu là phẫu thuật duy nhất trong điều trị dương vật đứt rời. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân cần chỉ định sớm khám hội chẩn chuyên khoa tâm thần để ổn định bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. Hạn chế về thời gian thiếu máu cục bộ rất quan trọng cho sự thành công của phẫu thuật. Chức năng sinh sản có thể được duy trì với thời gian thiếu máu cục bộ chừng 6 giờ, và chức năng nội tiết được duy trì với thời gian thiếu máu cục bộ dài hơn. Nếu nối ghép thành công thì kết quả chức năng, thẩm mỹ và tâm lý sẽ cao hơn nhiều so với tái tạo bằng các chất liệu tự thân hay nhân tạo.

2 American corporate identity 2007

Logos, complete identity programs, corporate identity manuals, letterhead designs, package designs, signage and environmental graphics, and corporate brochures.

3 Các giao thức định tuyến trong mạng ngang hàng

Giới thiệu chung về các giao thức định tuyến trong mạng ngang hàng; Các mô hình định tuyến P2P; Khảo sát một số giao thức định tuyến dựa trên tài liệu; So sánh hiệu năng của các giao thức định tuyến theo mô hình tài liệu.

4 Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong hội nhập

Đưa ra hệ thống chỉ tiêu do lường năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại để ngân hàng thương mại có thể điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu hội nhập.

5 Đánh giá tính hợp hiến của việc giới hạn quyền hiến định: Thách thức và xu hướng

Bài viết nhấn mạnh rằng, đánh giá tính hợp hiến của việc giới hạn quyền hiến định là vấn đề quan trọng và phức tạp. Đồng thời, bài viết phân tích vai trò của cơ quan tài phán hiến pháp; nhu cầu xây dựng cũng như vận dụng các phương pháp lập luận nhằm đánh giá tích hợp hiến của việc giới hạn quyền dựa trên phương pháp phân tích tính tương xứng đang khá thịnh hành trên thế giới. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số gợi mở đối với những thách thức trong việc đánh giá tích hợp hiến của việc giới hạn quyền hiến định trong bối cảnh thi hành Hiến pháp năm 2013.

6 động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức cổ phiếu của các công ty chứng khoán niêm yết tại Việt Nam

Nêu lên tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức cổ phiếu của các công ty chứng khoán niêm yết tại Việt Nam.

7 Giáo trình tiếng Hoa Luyện nghe

8 Giáo trình tiếng Hoa Luyện nghe - Chứng chỉ A

9 Hành nghề kế toán tại các công ty cung cấp dịch vụ kế toán: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Phân tích những hạn chế bất cập của pháp luật về loại hình cung cấp dịch vụ kế toán và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ kế toán.

10 Kỹ xảo lập trình: Visual Basic. net